POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP. Z O.O.

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie jest  spółką  o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółka jest firmą hodowlano-nasienną kontynuującą ponad 60 letnie tradycje polskiej hodowli i nasiennictwa ziemniaka. Pod nazwą Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Spółka  prowadzi działalność od marca 2010 roku, tj. od czasu połączenia Pomorsko Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka i Hodowli Roślin w Szyldaku. Obecnie prowadzi działalność w czterech oddziałach: Strzekęcinie (woj. zachodniopomorskie), Jezierzycach i Celbowie (woj. pomorskie) oraz Szyldaku (woj. warmińsko-mazurskie). Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie hodowli i nasiennictwa ziemniaka oraz produkcja rolna i inna działalność produkcyjna, w tym także kooperacja z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO

OGŁOSZENIE
O DRUGICH  PRZETARGACH PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH  (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ MASZYN I  SPRZĘTU ROLNICZEGO BĘDĄCEGO WŁASNOSCIĄ    
 POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U z dnia 19. 10.1993 r. 93.97.443 z późn. zm.)
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: : Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno w dniach 28.01 - 15.02.2016 r.           
w godz. 7-15
, po wcześniejszym umówieniu się tel. 094 3167939, 94 3167921.
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona  w ewidencji gruntów jako nr 56/5 w obrębie ewidencyjnym 143206_5 Ożarów  Mazowiecki, obręb 0035-SHR Wolica o powierzchni 9,48 ha posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą KW WA1P/00045049/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość obejmuje działkę gruntu o powierzchni 9,48 ha położoną w południowo- zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki w odległości ok. 3 km na południe od drogi krajowej  łączącej Warszawę z Łodzią i Poznaniem.