HISTORIA PMHZ...


65 LAT HODOWLI ZIEMNIAKA W STRZEKĘCINIE
Stację Hodowli Roślin  utworzono w Strzekęcinie w 1950 roku. Materiały hodowlane i nasienne ziemniaka zgromadzone zostały z zabezpieczonych i rozmnożonych rodów odmian w latach 1945-1950 w gospodarstwach rejonu koszalińsko – bobolickiego. W 1949 r. zapadła decyzja o prowadzeniu hodowli w Strzekęcinie.

Początkowo prowadzono hodowlę zachowawczą i nasiennictwo ziemniaka, a w parę lat później rozpoczęto także hodowlę nowych odmian. Bazą dla hodowli ziemniaka była mała szklarnia i adaptowana przechowalnia, w której składano rody i klony hodowlane. W1962 roku powołano Koszalińską Hodowlę Ziemniaka, która stała się jednostką nadrzędną nad całą hodowlą ziemniaka w województwie koszalińskim, pilskim i słupskim. Stacja Hodowli Roślin W Strzekęcinie była wiodącą dla wszystkich stacji KHZ. Powołanie Naczelnego Hodowcy w KHZ w osobie prof. Edwarda Kapsy dało impuls do rozszerzenia w stacjach prac hodowlanych nad ziemniakiem oraz rozbudowania całej infrastruktury związanej z hodowlą ziemniaka. Budowano nowe szklarnie, laboratoria, zatrudniono specjalistów hodowli oraz udoskonalono technologię hodowli ziemniaka. W hodowli nowych odmian ziemniaka został ustalony, zamiast ogólnego, kierunek hodowli ziemniaka skrobiowego, charakteryzujący się dużym plonem bulw, wysoką zawartością skrobi oraz wysokim plonem skrobi z hektara.
W zakresie hodowli i nasiennictwa ziemniaka prowadzono szeroką współpracę z uczelniami, Instytutem Ziemniaka w Boninie, Stacjami Hodowli Roślin oraz terenowymi służbami - organizatorami nasiennictwa i rolnikami.

W hodowli ziemniaka w Strzekęcinie pracowała i wyszkoliła się liczna i kompetentna kadra hodowców ziemniaka, którzy później pracowali w wielu stacjach hodowli roślin w kraju. Wymienić należy tutaj hodowców, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój hodowli w Strzekęcinie i innych stacjach hodowli ziemniaka. Pierwszym był inż. Bronisław Fiszer organizator hodowli ziemniaka w Stacji.
Pracowali w hodowli  również: Jan Frieske, Henryk Świstowski, Wojciech Schulc, Wacław Głowa, Juliusz Kamasa, Władysław Kuszel, Leszek Styszko, Stanisław Pera, Zdzisław Dudek, Zbigniew Hartyn-Leszczyński.

Od momentu powstania Pomorsko Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka, tj. od roku 1994 struktura firmy oraz hodowla nowych odmian była kilkakrotnie przekształcana. Do 1998 roku działalność prowadzona była w trzech oddziałach Strzekęcinie, Płochocinie i Biesiekierzu. W 1998 roku do Spółki przyłączono hodowlę gdańską z ośrodkiem hodowli twórczej w Krokowej, a w 1999 hodowlę słupską i powstał kolejny oddział w Jezierzycach. W styczniu 2000 r. utworzono Oddział w Celbowie z działem hodowli twórczej w Krokowej. Od 1999 r. do 2002 hodowlę nowych odmian prowadzono w trzech ośrodkach Strzekęcinie, Płochocinie i Krokowej. W 2002 roku nowo powołany Prezes Zarządu Franciszek Klim podjął decyzję o modernizacji i doinwestowaniu działu hodowli w Strzekęcinie i wygaszeniu działalności w Płochocinie, a w 2004 również w Krokowej. Wszystkie materiały hodowlane zostały zabezpieczone i przekazane do Strzekęcina. Decyzja o prowadzeniu hodowli nowych odmian w jednym, odpowiednio doposażonym ośrodku okazała się w pełni uzasadniona. Dowodem na to są efekty prac hodowlanych. W ośrodku w Strzekęcinie w latach 1950 -2015 wyhodowano 39 odmian, z czego 16 zarejestrowano w ostatnim dziesięcioleciu. Od 2010 roku, po połączeniu z Hodowlą Roślin w Szyldaku Spółka prowadzi działalność w czterech oddziałach, a jeden program hodowlany realizowany jest w dwóch ośrodkach Strzekęcinie i Szyldaku. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia z wiązane z reorganizacją hodowli Zarząd Spółki podjął decyzję o stopniowym „wygaszaniu” hodowli twórczej w Szyldaku. Docelowo od roku 2017 cały program hodowlany będzie ponownie realizowany jedynie w Strzekęcinie. W Szyldaku rozszerzona będzie hodowla zachowawcza, tj. zwiększona produkcja mikro- i minibulw.

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka jest twórcą i właścicielem większości odmian skrobiowych w Polsce. Z 29 odmian będących  w Rejestrze w 2015 roku aż 14 to odmiany skrobiowe, a wśród nich poszukiwane i bardzo dobrze oceniane przez odbiorców odmiany średnio wczesne. Od początku prowadzenia hodowli nowych odmian ziemniaka w Strzekęcinie kierunek skrobiowy był wiodącym, podobnie było w ośrodku w Krokowej. Stąd bogaty dobór tych odmian w ofercie Spółki. Przy mocno rosnącej konkurencji zachodnich firm hodowlanych w przypadku odmian jadalnych, frytkowych i chipsowych, na rynku ziemniaka skrobiowego dominują polskie odmiany, w większości należące do PMHZ. Do najwyżej cenionych należą: Hinga, Harpun, Pasat, Inwestor i Jubilat. Wszystkie te odmiany charakteryzują się wysoką skrobią, plonem skrobi, odpornością na choroby wirusowe i zarazę ziemniaka.  W ostatnich latach zarejestrowano cztery nowe, średnio wczesne odmiany skrobiowe: Boryna, Kaszub, Szyper i Mieszko. W programie hodowlanym realizowane są także kombinacje w kierunku uzyskania dobrych odmian jadalnych. Efektem tego jest rejestracja w ostatnich latach kilku nowych, atrakcyjnych odmian jadalnych: Tajfun, Ignacy i Owacja, wysoko ocenianych przez odbiorców. Szczególnie uznanie zdobył Tajfun, który jest odmianą bardzo smaczną, plenną i tolerancyjną na suszę.